Ovikuvio min l. 245. Etulauta kuvio min.130×245. Etulautakuvion Kippi saranointi ei mahdollinen.